– Huisregels –

• De minimale leeftijd is 21 jaar.

• Bezoekers dienen alle aanwijzingen van het personeel op te volgen.

• In en om deze gelegenheid worden middels veiligheidscamera’s beelden opgenomen. Bij het betreden van deze gelegenheid gaat u akkoord met het gegeven dat er ook opnames van u kunnen worden gemaakt.

• U kunt bij het betreden van Rouge gefouilleerd worden. Bezoekers die niet meewerken aan een fouillering of visitatie wordt de toegang geweigerd.

• Bezoekers die onzes inziens onder invloed zijn van alcohol en/of drugs, wordt de toegang geweigerd.

• Het gebruiken of verhandelen van drugs is ten strengste verboden. Bij geconstateerde handel of gebruik van drugs, worden de aangetroffen goederen in beslag genomen, betreffende personen worden aangehouden en hen wordt de toegang in het vervolg ontzegd.

• Wapens zijn verboden en worden –indien aangetroffen door het beveiligingspersoneel- ingenomen. Betreffende personen worden aangehouden en wordt de toegang in het vervolg ontzegd.

• Een ieder die onzes inziens blijk geeft van een agressieve houding of toon wordt de toegang geweigerd.

• Dresscode: De organisatie houdt zich uitdrukkelijk het recht voor de toegang te weigeren op grond van niet gepaste kleding.

• U dient een verzorgd uiterlijk te hebben en correct gekleed te zijn. Sportkleding en caps zijn verboden.
Club geaffilieerde kleding is ook niet toegestaan.

• Bezoekers die zich bij het verlaten van de club luidruchtig gedragen, vernielingen aanrichten, vuilnis achterlaten of wildplassen, wordt in het vervolg de toegang geweigerd.

• We houden ons het recht voor groepen te weigeren en groepsvorming binnen is verboden. Betreffende personen worden verwijderd.

• Vanwege grote drukte op vrijdag en zaterdag kan, in verband met de veiligheid, maar een beperkt aantal nieuwe gasten worden toegelaten.

• Bij gedrag dat door andere bezoekers als hinderlijk, bedreigend, intimiderend of ongewenst wordt ervaren, volgt eerst een waarschuwing en bij herhaling volgt verwijdering.

• Het is niet toegestaan om het podium te betreden en/of een optreden te verstoren. De danseressen moeten zich ongehinderd kunnen bewegen.

• Handelingen en uitlatingen die duiden op racisme en/of discriminatie zijn verboden.

• Het is niet toegestaan om drank en/of etenswaren die buiten Club Rouge zijn gekocht mee naar binnen te nemen of op het terras te nuttigen.

• Roken is alleen toegestaan binnen de daarvoor aangewezen rookruimte. Deze bevindt zich buiten naast de entree.

• De garderobe is verplicht.

• Zie het garderobereglement bij de garderobe voor de voorwaarden.

• Overtreding van het huisreglement leidt tot verwijdering.

– Veel plezier en bedankt voor uw medewerking –

Klachten kunt u schriftelijk indienen bij de bedrijfsleiding van Club Rouge middels e-mailadres: rouge@hangoverhoreca.nl Deze worden vertrouwelijk behandeld. Alleen schriftelijke klachten worden in behandeling genomen. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.